11.24.2554

ประกาศผลสอบ มศว 2555


ประกาศผลสอบตรง
ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ >.<


ตรวจดูรายชื่อผู้สอบข้อเขียนได้ที่ http://admission.swu.ac.th/
วันที่ 24 พ.ย.54 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. (ดูขั้นตอนการดูประกาศผลที่http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540075.pdf)
และสามารถดูรายชื่อผู้สอบได้ที่ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี บริเวณกองบริการการศึกษา
ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. วันที่ 24 พ.ย.54
กรุณาอ่านประกาศผลสอบข้อเขียนและกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยเพื่อประโยชน์ของผู้สอบได้
ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบฯ ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554
รายละเอียด วันสอบสัมภาษณ์ http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540077.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า