11.22.2554

รับตรง สาขาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ม.อ


  โครงการรับตรงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
  โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬา
  โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน
  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
  โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษา
  โครงการ "โควตา ม.อ. ตรัง" สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
ปีการศึกษา 2555

  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1
  โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2
  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
  โครงการ "ทุนมงคลสุข"
  โครงการศึกษิตศิลปะ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า