11.22.2554

โควตาส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน


รับสมัครโควตาส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
 
ประกาศ รับสมัครโควตาส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม -  วันที่ 15 ธันวาคม 2554
รายละเอียดทั้งหมด http://dbkps.kps.ku.ac.th/quota_moral/
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า