11.22.2554

รับตรง วิทยาลัยสภากาชาดไทย 2555


วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2555   (ประเภทรับตรง) ตั้งแต่วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลฯ จะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันส่งใบสมัคร (หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าหมดสิทธิ์)
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบ
เว็บไซต์หลัก http://www.trcn.ac.th/trc/index.php/en/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า