7.28.2556

มศว เผยยอดสมัครสอบตรง มศว 93,000 คน

มศว เผยยอดสมัครสอบตรง มศว 93,000 คน
อธิการฯเผยได้เด็กความคิดสร้างสรรค์เข้ามาเรียน
แนะสอบตรงต้องแตกต่างจากแอดมิชชั่น
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากการที่ มศว เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มศว ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. -23 ก.ค.2556 ว่า มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 93,000 คน ซึ่งความนิยมที่นักเรียนจากทั่วประเทศสนใจสมัครเพื่อสอบตรงกับ มศว เพราะที่นี้เป็นการสอบตรงจริงๆ โดยใช้ข้อสอบที่ออกโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ซึ่งมีความชำนาญในการออกข้อสอบเพื่อคัดเลือกเด็กเข้าเรียน เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการ ซึ่งจะแตกต่างจากการคัดเด็กเข้าเรียนโดยผ่านระบบแอดมิชชั่นที่เน้นวิชาการเป็นหลัก และการคัดเลือกเด็กแบบระบบแอดมิชชั่นก็เป็นการคัดเด็กแบบวิธีคลาสสิคมาก ซึ่งระบบแอดมิชชั่นนั้น มศว ก็รับจำนวน 2,500 คน อีก 2,500 คนรับผ่านระบบสอบตรงของมหาวิทยาลัย ที่เด็กๆ ระดับม.ปลายสมัครสอบกับ มศว เพราะรูปแบบการคัดเด็กเพื่อเข้าเรียนนั้นไม่เหมือนสถาบันอื่น ข้อสอบเป็นข้อสอบในวิชาเอกที่เด็กเลือกเรียนและวิชาที่เด็กทุกคนต้องสอบก็คือความถนัดทางการเรียน (SAT) จะเป็นข้อสอบที่วัดเชาว์ปัญญา ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ข้อสอบเน้นการคิดแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา และมิติสัมพันธ์
“ผมคิดว่าการสอบคัดเลือกตามแนวสอบตรงที่ มศว ทำอยู่นี้ เราได้เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดต่างจากคนอื่น มีความตั้งใจจริงที่จะมาเรียน โดยเฉพาะคณะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ ดนตรี การแสดง การกำกับการแสดง ภาพยนตร์และแอนิเมชั่น เท่าที่ผมเคยคุยกับเด็กว่าเพราะอะไรเลือก มศว เด็กบอกว่า มศว เป็นสถาบันเปิดกว้าง และให้โอกาสผู้มาสอบที่หลากหลาย แต่ละคณะมีการกำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ไม่เท่ากัน ในการที่เด็กจะมีโอกาสสมัคร และบางคณะก็ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม หลายคนบอกว่าอยากมาดูข้อสอบเพราะทราบมาว่า มศว สอบเชาวน์ปัญญาเยอะมาก และสำคัญ มศว เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูง”
ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าวอีกว่า การสอบตรงของ มศว ถือเป็นรูปแบบการสอบตรงจริงๆ มีรูปแบบที่ต่างจากการสอบแอดมิชชั่นชัดเจน แต่บางสถาบันประกาศสอบตรงจริง หากแต่รูปแบบการสอบตรง ข้อสอบและวิธีคิดในการรับเด็กยังเหมือนระบบแอดมิชชั่นทุกอย่าง ซึ่งรูปแบบเช่นนี้ไม่ควรจะเลือกว่าการรับตรง ควรจะไปอยู่ในระบบแอดมิชชั่นกลาง
Credit มศว

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า