7.28.2556

รับตรง57 แพทยศาสตรบัณฑิต แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557

รับตรง คณะแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2557
คุณสมบัติ กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์ GPAX ขั้นต่ำ 3.00 ขึ้นไป
 -รับทั่วประเทศ 14 คน - 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน
 เปิดรับสมัครเดือน ธันวาคม 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า