7.03.2556

ปฏิทิน รับตรง57 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2557
เอกสารทั้งหมด http://files.unigang.com/pic/2/2160.pdf
หน้าเว็บไซต์หลักการรับสมัคร  http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp
ตัวอย่างระเบียบการ รับตรง ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2556 http://files.unigang.com/pic/2/2161.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า