7.09.2556

รับตรง57 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557

ปฎิทินและกิจกรรมการสมัคร
วิธีการสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร
ประกาศรับสมัคร ประเภทต่างๆ
-ประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
-ประเภทโควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ประเภทโควตานักกีฬา
-ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
-ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
-ประเภทโควตานักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
++ แบบคำขอทุนนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
-การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ
++ เอกสารแนบท้ายประกาศ
การสมัครเข้าศึกษา
-บันทึกข้อมูลผู้สมัครด้วยตนเอง สำหรับทุกประเภทยกเว้นประเภทผู้พิการ ( เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ก.ย. 2556)
คลิกเลือกภาคของโรงเรียนที่สังกัดตามภาค
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคตะวันออกและภาคใต้
- ภาคเหนือและภาคกลาง
- อื่นๆ

-บันทึกข้อมูลผู้สมัครประเภทโควตาผู้พิการ ( เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ก.ย. 2556)
- บันทึกข้อมูลการสมัคร

-พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินผู้สมัคร
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคตะวันออกและภาคใต้
- ภาคเหนือและภาคกลาง
- อื่นๆ

-ติดต่อสอบถาม
- รายละเอียดข้อมูลการสมัคร
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 , 044-223-015
- มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร กรอกข้อมูลไม่ได้
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020, 044-223-018

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า