7.09.2556

รับตรง57 โครงการเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ม.ศิลปากร 2557

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจําปีการศึกษา 2557 (รอบแรก) เปิดรับสมัคร 4กรกฎาคม–13กันยายน 2556 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 40 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ จํานวน 40 คน

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า