7.28.2556

รับตรง57 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ม.ขอนแก่น 2557

 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) 

รับสมัคร 1-10 สิงหาคม 2556
ระเบียบการ  http://home.kku.ac.th/admismd/odod_2557.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า