7.28.2556

เปิดรับสมัครแล้วรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัคร 25 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2556

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลด 

ปฏิทินการรับตรง  ดาวน์โหลด   

ตารางการสอบ ดาวน์โหลด   

อัตราค่าสมัครสอบ (ทฤษฎี และทักษะ) ดาวน์โหลด   

แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ดาวน์โหลด 

ใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด 

แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด 
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission2.atc.chula.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า