7.01.2556

รับตรง57โครงการ สอวน. สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
คณะที่เปิดรับ รับจำนวน 120 คน
- คณะเกษตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเกษตร (กำแพงแสน)
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร (กำแพงแสน)
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กำแพงแสน)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียน สอวน. ที่ผ่านการอบรมค่าย 2 ของทุกมหาวิทยาลัย
**คณะอุตสาหกรรมเกษตร**
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีผลการทดสอบ 85 GAT, 71 PAT, 72 PAT 2 เฉลี่ยรวมทั้งสามวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

รายละเอียด http://www.posn.or.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า