7.28.2556

รับตรง57 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2557

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
 มีหลายโครงการที่เป็นรับตรงทั่วประเทศนะครับ 
อยากให้น้องๆเข้ามาศึกษารายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกนะครับ จะได้เตรียมตัวทัน

โครงการที่รับสมัครช่วงที่ 1 เปิดรับสมัคร...วันที่ 10 - 20 กันยายน 2556
โครงการที่รับสมัครช่วงที่ 2 เปิดรับสมัคร...วันที่ 20 - 27 มกราคม 2557
ดูรายละเอียด/สมัคร คลิกที่นี่  http://www3.reg.cmu.ac.th/special/special57.php
ประกอบด้วย.....
คณะ/โครงการวันที่รับสมัครติดต่อสอบถามข้อมูล
คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการผลิตบัณฑิตเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน
2 ก.ย. - 27 ธ.ค. 2556www.nurse.cmu.ac.th
Tel. 053-945025 ,
053-949078
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร
อยู่ระหว่างดำเนินการ www.agro.cmu.ac.th
Tel. 053-948208,
053-948303
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล สู่บ้านเกิด
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
20 ม.ค. - 7 ก.พ. 2557www.vet.cmu.ac.th
Tel. 053-948009
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
 30 ส.ค. - 6 ธ.ค. 2556www.reg.eng.cmu.ac.th
Tel. 053-944179 ต่อ 118
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการ นักเรียนที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์
 5 ส.ค. - 6 ก.ย. 2556www.cpe.eng.cmu.ac.th/2013
Tel. 053-942023
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สืบสานครูภาษาไทย
ต้นเดือน ตุลาคม  2556www.edu.cmu.ac.th
Tel. 053-944213-4
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สร้างเสริมศักยภาพครูสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ
คณะศึกษาศาสตร์
โครงการ สานฝันครูปฐมวัย
คณะบริหารธุรกิจ
โครงการผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำฯ
อยู่ระหว่างดำเนินการwww.ba.cmu.ac.th
Tel. 053-942210 ,
053-944214
คณะวิจิตรศิลป์
โครงการรับตรงทั่วประเทศ
 2 ธ.ค. 56 - 14 มี.ค. 57 www.finearts.cmu.ac.th
Tel. 053-944812
คณะวิจิตรศิลป์
โครงการศิลปวัฒนธรรม
19 ส.ค. - 11 ต.ค. 2556
คณะวิจิตรศิลป์
โครงการศิลปะการถ่ายภาพ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2556www.camt.cmu.ac.th
Tel. 053-920299 ต่อ 102-108,
053-942645-6

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า