7.28.2556

รับตรง57 ทุน พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 จากโรงเรียนมันธยมศึกษาทั้ง 20 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศคกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับสมัคร 1-31 สิงหาคม 2556
ระเบียบการ http://files.unigang.com/pic/2/2310.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า