7.09.2556

รับตรง57 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 2557

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2556
คณะที่เปิดรับสมัครา 
คณะสาธารณสุขศาสตตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า