10.06.2557

รับตรง โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ลาดกระบัง 58

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดยพิจารณาคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม 2557 ถึง 2 มกราคม 2558
คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัการข้อมูล
- วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ
- วิทยาเขตชุมพรเขตอุมดศักดิ์ จังหวัดชุมพร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า