10.10.2557

รับตรง ทุน สอวน. สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 58

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2558  ให้นักเรียนส่งเอกสารมายัง มูลนิธิ สอวน. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เท่านั้น โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์ หากเกินกำหนดจะไม่รับพิจาณณาไม่กรณีใดๆ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า