10.08.2557

รับตรง ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
Chitralada Technology College
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
                                                          สาขาอิเล็กทรอนิกส์
                                                          สาขาไฟฟ้ากำลัง
คณะบริหารธุรกิจ                     บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
                                                 สาขาการตลาด
                                                  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                                  สาขาธุรกิจอาหาร
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 11.30 น.และ เวลา 13.00 น. - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่รับสมัคร:โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) อาคาร 611 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หลักฐานประกอบการสมัคร
        1.  ใบแสดงวุฒิการศึกษา จบ ม.6 หรือ ปวช.3 (ใบ รบ.หรือใบ ป.พ.1) หรือเทียบเท่า หรือ ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
        2.  สำเนาทะเบียนบ้าน         จำนวน              1      ฉบับ
        3.  สำเนาบัตรประชาชน        จำนวน             1      ฉบับ
        3.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว         จำนวน              2      รูป
หมายเหตุ:สมัครด้วยตนเองตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น แต่งกายด้วยชุดสุภาพหรือชุดนักเรียน – นักศึกษา
ติดต่อสอบถาม:ฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา  เบอร์โทรศัพท์  02-280-0551   www.cdtc.ac.th
อาจารย์รัตน์ชรินทร์  อยู่ชา  โทร.  083-132-3355
อาจารย์ปเนต  เสรีรังสรรค์   โทร.  086-986-8844
อาจารย์ศุภร  พูลเพิ่ม           โทร.  085-341-8866
ค่าใช้จ่าย
        *  ค่าธรรมเนียมในการสมัครและการคัดเลือก  จำนวนเงิน  500.-บาท
        *  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา/ภาคเรียน
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง แบบเหมาจ่ายจำนวน  29,500.-บาท
          คณะบริหารธุรกิจ : สาขาการตลาด สาขาธุรกิจอาหาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แบบเหมาจ่ายจำนวน  27,500.-บาท
 
** ในการนี้นักศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เรียนภาษาที่ 3 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
** เมื่อเรียนจบแล้วสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการได้

UniGang :  ผมได้ไปเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา มาเมื่่อสัปดาห์ก่อนนะครับ ผมเลยมีข้อมูลมาฝาก

-  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์บริหารโรงเรียนจิตรลดา มีพระราชประสงค์ขยายโอกาสทางการศึกษา จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และต่อยอดขึ้นมาเป็นภาคอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี
- น้องที่จะเข้าใหม่ จะได้เรียนอาคารใหม่ ตอนนี้ก่อสร้างใกล้เสร็จหมดแล้ว เป็นอาคาร 4 ชั้น  ชั้น 4 ได้ข่าวว่าจะเป็นห้องทรงงานของพระเทพฯ   1-3 จะเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน
- คณะอาจารย์ คุณภาพสูงแน่นอนครับ อาจารย์สายเทคโนโลยีจะมาจาก 3 พระจอม /   คณะบริหาร ก็มาจากสถาบันรัฐบาลชื่อดังทั้งนั้นครับ ( ตอนนี้ก้มีอาจารย์อาสามาช่วยสอนจำนวนมากนะครับ )
- การเรียนการสอน เท่าที่ผมได้สัมภาษณ์จะเน้นไปที่เรียนแล้วสามารถทำงานได้จริงนะครับ น้องๆจะได้ฝึกงานตั้งแต่ ปี 2 เลยครับ สายเทคโนโลยี ตอนนี้เท่าที่ทราบจะได้ฝึกงานกับ bmw , สายบริหาร ได้ฝึกงานกับ s&p  / บริษัทอื่นๆจะเพิ่มมาเรื่อยๆ
- ผมว่าผู้ปกครอง คงชอบที่นี่มาก เพราะที่นี่จะสอนเรื่องมารยาทด้วย เรียนในเขตวังมารยาทเคร่งนิดนึง >.<
- สายเทคโนโลยี รับได้ 100 คน / สายบริหาร 200 คน
- ภาษาที่ 3 สมเด็จพระเทพฯ มีพระมหากรุณาธิคุณให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนฟรี / ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น
- ที่นี่เน้นภาษาอังกฤษ ด้วยนะครับ มีลงเรียนทุกเทอม
- คัดเลือกโดยสอบตรง !! ข้อสอบยากไหม  / รุ่นพี่คนนี้บอกข้อสอบยาก !!! เค้าได้ GAT 287 ยังบอกว่ายากเลย 555+ / ผมเลยไปถามอาจารย์ ข้อสอบเป็นแค่ตัวคัดกรองเบื้งต้น ยังมีสอบสัมภาษณ์ อีก ปีก่อน มีบางคนไม่เก่งมากแต่อาจารย์เห็นแวว ก็ได้เรียนนะครับ / โดยสถาบันนี้เน้นสอนให้คนเป็นคนดี มากกว่าคนเก่งนะครับ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า