10.07.2557

รับตรง แบบคณะดำเนินการจัดสอบ ลาดกระบัง 2558

 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง คัดเลือกโดย คณะดำเนินการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2558
 
คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาลัยนาโนเทคโนลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 
เปิดรับสมัคร 10 ตุลาคม 2557 ถึง 2 มกราคม 2558

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า