10.10.2557

รับตรง หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 58

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558
วันแรกของการรับสมัคร : 26 กันยายน 2557
วันสุดท้ายของการรับสมัคร: 7 พฤศจิกายน 2557
หน้าเว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/admission/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า