10.06.2557

มศว แจ้งเลื่อนกำหนดจะรับสมัครสอบคัดเลือกสอบตรง 58

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดจะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 
ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) มศว ประจำปีการศึกษา 2558 
จากกำหนดการเดิมคือ 8 ตุลาคม 2557 ออกไปก่อน
โดยกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก

รบกวนสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม
ได้ที่ งานรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665
หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า