10.14.2557

โควตา สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 58

โครงการรับนร.(โควต้า) เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2558  
เปิดรับสมัครรอบที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า