10.10.2557

รับตรง ทุนดุริยสังคีต คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร 58

 
ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ผู้มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านดนตรีปฏิบัติ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 
 
เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2557
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า