10.14.2557

รับตรง การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 58

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โครงการพิเศษ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2558
 
เปิดรับสมัคร 3 ต.ค. 57 - 16 พ.ย. 57
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า