10.10.2557

รับตรง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับเข้าศึกษาใน 30 คณะ จำนวน 639 คน
รับสมัคร 12-27 พฤศจิกายน 2557
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://admission.ku.ac.th/quota/kus

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า