11.25.2556

รับตรง โควตา “มจธ.สร้างคนดี” พระจอมเกล้าธนบุรี 2557เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 20 มกราคม 2557
- โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT
- Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
- Residential College มจธ.ราชบุึรี
- โครงการรับนักศึกษาระดับ ปวส.
- โควตา “มจธ.สร้างคนดี”

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล็งเห็นว่าผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด และมีฉันทะ ควรได้รับการสนับสนุน ให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงกำหนดให้มีการเปิดรับนักศึกษาโควตา“มจธ.สร้างคนดี” ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

รายละเอียดและคุณสมบัิติของผู้สมัคร

เกณฑ์การรับนักศึกษา

เข้าสู่ระบบรับสมัคร

เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาิวิทยาลัยฯ จะได้รับจดหมายตอบรับการเข้าศึกษาและได้รับรหัสผ่านในการเข้าระบบรับสมัคร
เข้าสู่ระบบรับสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า