11.05.2556

รับตรง57 ทันตะ เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปี 57

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (รอบรับตรง) เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ เทคนิคการแพทย์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาแต่ละหลักสูตร
เปิดรับสมัครรอบแรก (รอบรับตรง) ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ระเบียบการ
ย้ำ อย่าลืมดูค่าเทอมก่อนสมัครด้วยนะครับ เช่น ทันตะแพทย์ นี่เกือบ 4 ล้านบาท >.<

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า