11.05.2556

รับตรง57 ทุนการศึกษา ม.พายัพ ปีการศึกษา 57

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินพันธกิจด้านการศึกษามา กว่า 40 ปี จึงได้จัดโครงการคัดเลือกบุคคลรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากผู้ที่สนใจทั่วประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทที่หนึ่ง
ทุน 77 จังหวัด มอบให้กับนักเรียนที่สมัครขอรับทุนและรายงานตัวเป็นนักศึกษา จังหวัดละ 1 ทุน (จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนที่กำลังศึกษา) รวม 77 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท
ประเภทที่สอง 
ทุนโรงเรียนเครือข่าย เฉพาะสำหรับโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำนวน 18 โรงเรียน 18 ทุน ทุนละ 10,000.- บาท 
ประเภทที่สาม
ทุนหอพักนักศึกษา 1 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 ทุน มูลค่าทุนละ 6,400.- บาท รวมเป็นเงิน 256,000.- บาท สำหรับมอบให้กับนักเรียนที่สมัครผ่านโควตาภูมิภาค (เหนือ อิสาน ใต้) และโควตารับตรงผ่านครูแนะแนว (โควตาโรงเรียน)  
รายละเอียดทุนประเภทที่ 1 และ 2 อ่านรายละเอียด เพิ่มเติม
รายละเอียดทุนประเภที่่ 3  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า