11.25.2556

รับตรง57 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปี 57

ประกาศระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยวิธีรับตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2556
เรื่องแจ้งขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2557 ดังนี้ -สอบข้อเขียน เปลี่ยนจากเดิม 11 ธันวาคม 2557 เป็น 13 ธันวาคม 2557 -ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากเดิม 18 ธันวาคม 2557 เปลี่ยนเป็น 19 ธันวาคม 2557 ตามเอกสารที่แนบเพิ่ม

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า