11.05.2556

รับตรง57 คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอื่นๆ ม.พายัพ ปี 57

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในสาขาวิชาต่างๆ  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
 สมัครโดยวิธีรับตรง ที่ ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
การรับตรง ทุกสาขาวิชา (ยกเว้น พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ คริสต์ศาสนศาสตร์) 
การรับตรง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
การรับตรง สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ *** โปรดรอดูกำหนดการอีกครั้งหนึ่ง
การรับตรง สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
การรับตรง สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า