11.05.2556

รับตรง57 ทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ปี 57


มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา2557 สำหรับโรงเรียนในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ได้แก่
 
1. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คน
2. จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 คน
3. จังหวัดลำปาง จำนวน 1 คน
4. จังหวัดลำพูน จำนวน 1 คน
5. จังหวัดแพร่ จำนวน 2 คน
6. จังหวัดน่าน จำนวน 2 คน
7. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 คน
8. จังหวัดพะเยา จำนวน 2 คน
 

ระเบียบการสมัคร  http://admission.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=13946

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า