12.27.2556

ประกาศ ม.บูรพา เปลี่ยนแปลงปฏิทินรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด และรับตรงทั่วประเทศ ไปเป็น 3 ก.พ. - 8 เม.ย. 2557

 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) 

        หมายเหตุ 
          1. ผู้สมัครประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
             1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
             1.2 ต้องมีผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (มีนาคม 2557) และ/หรือวิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชากำหนด
          2. ผู้สมัครประเภทรับตรงทั่วประเทศ
             2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
             2.2 ต้องมีผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังไม่หมดอายุ และ/หรือวิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชากำหนด

        ระเบียบการ อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข และจะให้ดาว์นโหลดอีกครั้งก่อนวันเปิดรับสมัคร
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า