12.27.2556

รับตรง57 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ 2557

รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 
รวมจำนวนที่รับ 100 คน
- โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 50 คน
- โรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน
- ต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
- รับ ม.6 หรือ เทียบเท่า , GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
- รับ เด็กซิ่ล , GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 
กำหนดการ
- รับสมัคร :  1 มกราคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : 14 มีนาคม  2557
- สอบข้อเขียน  :  30 มีนาคม  2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 28 เมษายน  2557
- สอบสัมภาษณ์  :  7 พฤษภาคม  2557
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 16 พฤษภาคม  2557

ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า