12.27.2556

รับตรง57 รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 57


UploadImage

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ใน 4 สาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์จำนวน 50 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโนจำนวน 60 คน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 60 คน
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานจำนวน 30 คน

เปิดรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.ise.eng.chula.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 6-31 มกราคม 2557  


พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมนำหลักฐานการสมัครมาแสดงและชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสด จำนวน 1,000 บาท ณ สำนักบริการหลักสูตร วิศวกรรมนานาชาติ ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์


*** ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2180209-10 โทรสาร : 02-2180208
http://www.admissions.chula.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า