12.27.2556

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง สถาบันการบินพลเรือน 2557

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ INTERNET  รับสมัคร 23 ธ.ค. 56 – 21 มี.ค. 57

หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา
สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน)
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน)
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)(2 ปี)
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง)

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า