12.27.2556

รับตรง57 ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครถึง 3 มกราคม 57

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 57
เปิดรับสมัครถึง 3 มกราคม 2557 นี้นะครับ
น้องคนไหนยังไม่ได้สมัครก็รีบสมัครและชำระเงินนะครับ

แผนการรับสมัคร 

คณะหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย40
การประถมศึกษา50
คณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ40
การตลาด30
เลขานุการการแพทย์30
การจัดการ30
การเงิน30
การบริการลูกค้า30
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)การบัญชี70
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)นิติศาสตร์40
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ภาษาไทย30
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ40
ภาษาอังกฤษ60
รัฐศาสตร์60
รัฐประศาสนศาสตร์50
ภาษาจีน30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ100
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ธุรกิจการโรงแรม120
ธุรกิจการบิน120
การท่องเที่ยว120
Hospitality Management (International)30
คุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆเข้าไปดูได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/index.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า