12.27.2556

รับตรง57 โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์) ม.แม่โจ้ 57

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โดยวิธีสอบคัดเลือก) “โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์)”
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี และ หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน รับสมัครภายใน 20 มกราคม 
ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โดยวิธีสอบคัดเลือก) “โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ (กีฬา-ดนตรี และนาฏศิลป์)” 
หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี และ หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

[อ่านประกาศรับสมัคร]     [ดำเนินการสมัคร]
 
ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.25 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ม.6, ปวช.)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.00 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เท่านั้น
ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน (ปวส. หรือเทียบเท่า)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร
เกรดเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 2.00 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 เท่านั้น

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า