2.02.2557

รับตรง 57 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

 
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะดําเนินการรบสมัครนักศึกษาประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนปริญญา หรือเทียบเท่า) และปริญญาตรี 5 ปี ปีการศึกษา 2557 รับสมัคร 6 มกราคม ถึง 21 เมษายน 2557
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า