2.02.2557

รับตรง 57 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 57 ขยายเวลารับสมัครถึง 28 มี.ค. 57

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิวา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 
ขยายเวลาการรับสมัคร จากเดิม 1 พ.ย. 56- 30 ม.ค. 57 เป็น 1 พ.ย. 56- 28 มี.ค. 57

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า