2.28.2557

อัพเดท!! รับตรง ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ (32 สาขารวม 828 ที่นั่ง)

           วัสดีค่ะน้องๆ ใครที่ไม่อยากใช้คะแนนเสริม หรือ ไม่ได้สอบ GAT PAT , 7 วิชาสามัญไว้ ต้องรีบอ่านรับตรงโครงการนี้เลยค่ะ กับ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ ที่เปิดรับกว่า 32 สาขา รวมแล้ว 828 ที่นั่งเลยค่ะ ไม่มีสอบสัมภาษณ์ ใช้การเรียงความและเกรดมาคัดเลือก โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ

 
อัพเดท!! รับตรง ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ (32 สาขารวม 828 ที่นั่ง)


  >> คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ตามแต่ละคณะกำหนด
         - มีผล GPAX ตามที่แต่ละสาขากำหนด


  >> คณะ/สาขาที่เปิดรับ จำนวนรับ และ เกรดเฉลี่ยที่กำหนด
 
อัพเดท!! รับตรง ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ (32 สาขารวม 828 ที่นั่ง)
อัพเดท!! รับตรง ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ (32 สาขารวม 828 ที่นั่ง)

อัพเดท!! รับตรง ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ (32 สาขารวม 828 ที่นั่ง)
อัพเดท!! รับตรง ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ (32 สาขารวม 828 ที่นั่ง)

อัพเดท!! รับตรง ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ (32 สาขารวม 828 ที่นั่ง)
อัพเดท!! รับตรง ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ (32 สาขารวม 828 ที่นั่ง)
อัพเดท!! รับตรง ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ (32 สาขารวม 828 ที่นั่ง)

  >> กำหนดการสอบตรงและสอบสัมภาษณ์
        (สอบเฉพาะคณะสารสนเทศและการสื่อสาร)
         - สอบข้อเขียน  21  มีนาคม  2557  เวลา 9.00-12.00 น.
         - สอบสัมภาษณ์  21  มีนาคม  2557  เวลา 13.00-16.00 น.
         * คณะอื่นใช้การคัดเลือก ไม่มีการสอบเพิ่มเติม


  >> ระเบียบการ คลิกที่นี่ 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า