2.02.2557

รับตรง57 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปี 57

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการรับตรงและโครงการทายาทนักเศรษฐศาสตร์
รับตรง คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา ปี 57
 - โครงการรับตรง  85 คน
- โครงการทายาทนักเศรษฐศาสตร์ 10 คน
เปิดรับสมัคร 30 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2557
หน้าเว็บไซต์หลัก http://econ.src.ku.ac.th/newecon/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า