2.28.2557

มาแล้ว!! รับตรง 57 ว.พยาบาลทหารอากาศ


          วัสดีค่ะน้อง ๆ วันนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพมาฝากค่ะเป็นรับตรงของคนที่อยากเป็นพยาบาล คือ รับตรง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ โดยเปิดรับทั้งแบบทุนกองทัพอากาศ และ ทุนส่วนตัว โดยใช้คะแนน GAT PAT และ O-NET ด้วยค่ะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ตามมาดูได้เลย

  >> คุณสมบัติผู้สมัคร

          - ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย (ผู้ที่เรียนอยู่ระดับชั้น ม.6 สามารถสมัครได้)
          - อายุระหว่าง 17 - 22 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535-2540)
          - น้ำหนักตัวอยู่ระหว่าง 40-65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร


  >> จำนวนรับ
          - ทุนกองทัพอากาศ  36 คน
          - ทุนส่วนตัว   20 คน


  >> คะแนนที่ใช้

          - GPAX
          - GAT
          - PAT 2
          - O-NET 
(โดยวิชาภาษาอังกฤษต้องไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน)

  

 วิธีการสมัคร

          - เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 13 มกราคม - 10 เมษายน 2557 
            ที่ www.nc.rtaf.mi.th
          - พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครแล้วนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา)
            *ไม่รับทางธนาณัติ
          - เช็คสถานะการชำระเงิน และพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
          - ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ (หลังจากได้เลขที่สมัคร 7 วันทำการ)
            โดยมีเอกสารดังนี้
              * ใบสมัคร ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย
              * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงรับรองชื่อสำเนาถูกต้อง
              * ผลสอบ GAT PAT (เลือกรอบที่ดีที่สุด) โดยให้เขียนเลขที่สมัครลงที่มุมบนขวา
                 ของเอกสารด้วย พร้อมลงรับรองชื่อสำเนาถูกต้อง
              * ผลการเรียน (GPAX) โดยให้เขียนเลขที่สมัครลงที่มุมบนขวามือของเอกสารด้วย
                 พร้อมลงรับรองชื่อสำเนาถูกต้อง
              * ผลคะแนน O-NET โดยให้เขียนเลขที่สมัครลงที่มุมบนขวามือของเอกสารด้วย
                 พร้อมลงรับรองชื่อสำเนาถูกต้อง
          - ใส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ที่ วิทยาลัยพยาบาลทหาอากาศ เลขที่ 171/2
            หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
            วงเล็บมุมซองว่า "รับสมัคร นพอ. 57"


  >> กำหนดการการรับสมัครกด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า