2.02.2557

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ปี 2557

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามปีการศึกษา 2557
คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่สำเร็จ หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์
- ใช้ผลการสอบ O-NET 5 กลุ่มสาระวิชา และ ผลการสอบวิชาการ 7 วิชา

กำหนดการ
รับสมัคร 17 มีนาคม - 4 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17 เมษายน 2557
สอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 เมษายน 2557
รายงานตัว  1 พฤษภาคม 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า