6.02.2557

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 58

เปิดรับนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1 ปีการศึกษา 2558คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาในชั้น ม.4-6 ในสายการเรียนวิทย์-คณิต เมื่อจบหลักสูตรมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
- จะต้องผ่านการแข่งขันในระดับชาติรอบสุดท้าย จากหน่วยงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด
เปิดรับสมัคร ตั้งถึง 31 มกราคม 2558

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า