6.29.2557

โครงการ ''ลูกพระบิดา 1'' คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ ลูกพระบิดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เปิดรับสมัคร   1 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2557
กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า