6.24.2557

ประกาศจํานวนรับนิสิตเพิ ่ม Admissions กลาง 2557 : จุฬาลงกรณ์ มาแล้ว

คณะ/สาขาวิชาที่มีการเปลี่ยแปลงจำนวนรับในการรับเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง(Admissions)
ประจำปีการศึกษา 2557
เนื่องจากมีผู้ไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบเคลียริงเฮาส์ (
รายละเอียด)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า