6.21.2557

ประกาศจํานวนรับเพิ ่ม Admissions กลาง 2557 : ทันตแพทยศาสตร์ และคณะอื่นๆ มหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแก้ไขจำนวนรับนักศึกษาทันตแพทย์ ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 จากเดิมที่ประกาศรับ 32 คน เปลี่ยนเป็น 38 คน
กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า