6.02.2557

รับตรง สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.สยาม 57

รับตรงสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2557 


 

ศาสตร์แห่งอาหาร….เพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
เลือกเรียนวิทย์ย่างชาญฉลาด อยาก Smart ต้อง Food Tech.@SiamU 

สวัสดีคะน้องๆ ม. ปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังมองหาที่เรียนระดับปริญญาตรี นี่ก็ใกล้ช่วงประกาศผลแอดมิชชันเข้าไปทุกที น้องๆ ที่เลือกสาขาหรือคณะที่สนใจในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน ก็คงจะลุ้นกันตัวโก่งเลทีเดียว 
แต่หากน้องๆที่พลาดโอกาสหรือตัดสินใจได้เลยวันนี้โดยไม่ต้องรอผลการสอบ ขอนำเสนอสาขาวิชาที่กำลังมาแรงแซงทางโค้ง นั่นก็คือ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Food Technology ก็คล้ายๆกับ Food Science ที่บางคนรู้จักกันดี เพียงแต่เน้นวิชาเรียนแตกต่างกันเท่านั้นเอง ซึ่งสาขาวิชานี้เป็นสาขาที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งรองรับการเติบโตของประชาคมเศรฐกิจอาเซียนที่กำลังใกล้เข้ามานี่เอง 
จุดเด่นของ Food Tech.@SiamU คืออะไร 
 • หลักสูตรทันสมัยผ่านการรับรองมาตรฐาน แตกต่างอย่างโดดเด่น เน้นฝึกงานสหกิจศึกษา คือเรียนรู้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น 
 • ประกันสมรรถนะของการศึกษา เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพร้อมเข้าสู่การอาชีพ (อบรมการประกันคุณภาพอาหาร GMP, HACCP และ ISO 22000 พร้อมได้รับประกาศนียบัตรใช้สมัครงานได้ทันที) 
 • มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และเน้นทักษะให้นักศึกษามีภาวะผู้นำ 
 • ทุนการศึกษาของรัฐบาล (กยศ. กรอ.) รองรับค่าใช้จ่ายของสาขาวิชานี้ได้ตลอดทุกปีการศึกษา 
 • ความห่างไกลของอาจารย์และนักศึกษาเป็นส่วนสำคัญต่อการเรียน ซึ่งที่นี่มีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถให้คำปรึกษาที่อบอุ่นและเป็นกันเอง  

น้องๆ อาจตั้งคำถามว่า เรียนสาขา Food Technology แล้วจะ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง แล้วอาชีพในอนาคตคืออะไร ลองมาพิจารณาทีละข้อกันเลย 
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหารที่สร้างรายได้ให้แก่คนในประเทศ รวมทั้งการส่งออกต่างประเทศ 
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร มาปรับปรุง และควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
 • ค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนโดยการฝึกงานรูปแบบสหกิจศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริง  
อาชีพในอนาคต เมื่อเรียนจบหลักสูตร ก็ไม่ต้องกังวล เพราะอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นลำดับต้นๆของอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย  บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพต่างๆ เช่น  
 • ฝ่ายผลิต (production) ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (QC) ฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (R&D) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 
 • นักวิจัย นักวิชาการด้านอาหาร ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 • ผู้ประกอบการด้านอาหาร รวมถึงเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมด้านอาหาร เป็นต้น 

ขั้นตอนการสมัคร  
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  รับตรงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 คน เปิดรับสมัครทุกวันตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2557สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ. จิรนาถ บุญคง (081-668-2457) หรือ ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย (087-690-9991) สนใจติดต่อด่วน (รับจำนวนจำกัด) 

 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า