6.28.2557

รับตรง สาขาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

รับตรง ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา2557 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2557 - วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ หน้าเว็บไซต์  http://psy.soc.ku.ac.th/fsocpsy/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า