6.25.2557

ระเบียบการแอดมิชชั่น !! ไม่ใช่แค่มีไว้ให้ดูคะแนนย้อนหลัง จำนวนรับ อย่างเดียวนะ !!

คนส่วนใหญ่มักจะใช้ระเบียบการดู แค่ คะแนนย้อนหลัง ดูว่าปีนี้มีสาขาอะไรเปิดบ้าง  แต่น้องส่วนใหญ่ไม่เคยดูถึงหน้าหลังๆ เลยครับ ระเบียบการเล่มนี้บอก อะไรที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อน และที่ทุกคนจะพลาดกันเยอะคือเรื่องคุณสมบัติ นั่นเอง ผมขอยกตัวอย่าง ข้อมูลน่ารู้

- คณะสเหเวสชศาสตร์  ธรรมศาสตร์ กำหนดความสูงขั้นต่ำ 155 ซม.
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จะมีการคัดเลือก คน 2 แบบเข้าศึกษา นะ 1 มาจากการยื่น PATญี่ปุ่นโดยตรง โดยกลุ่มนี้มีความรู้ทางด้ายภาษาอยู่ และอีกกลุ่มจะรับจาก คนที่สมัครผ่าน รับรวม มนุษยศาสตร์จ้า โดยคนกลุ่มนี้จะต้องไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น ไม่สอบ PATญี่ปุ่น และไม่เคยไปอยุ่ญี่ปุ่นตามเวลาที่กำหนด 
- พยาบาลศาสตร์ หลายมหาวิทยาลัย กำหนด น้ำหนักและส่วนสูงด้วยนะ น้ำไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150-155 
- วิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตร ตรีโท ม.นเรศวร มีการกำหนด เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำด้วยนะ  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีควบโท) 3.5 /  สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล (ตรีควบโท) 3.25  
- บูรพา ใครจะเลือก คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติและ ภาคพิเศษ โปรดทราบ เกรดต้อง 2.5 ขึ้นไปนะ
- บูรพา วิทยาการเดินเรือ  มีสอบร่างกายด้วยนะ  โหดกว่าฝึกรด เยอะ >.<  ว่ายน้ำ วิ่ง ดันพื้น ยกน้ำหนัก  เตรียมร่างกายไว้เพื่อไปสู้กับโจรสลัดแน่เลย
- วิทยาลัยนานาชาติ ม.อ. มีทุนให้ด้วยสำหรับน้องๆมีผลการเรียนดี
- ลาดกระบัง ญี่ปุ่น อยากบอกว่าที่นี่ไม่กำหนดสาย  สมัครได้เลย
ท้ายเล่มของระเบียบการยังมีข้อมูลค่าเทอมด้วยนะครับ  จะเห็นว่าโครงการพิเศษค่าเทอมจะแพงกว่าปกติ 2 เท่าเลย / เภสัชศาสตร์ มธ ค่าเทอมจะแพงกว่า เภสัช ม.รัฐด้วยกันนะครับเพราะที่คณะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรับ /
และสุดท้ายอยากย้ำเตือนเรื่องคะแนนขั้นต่ำ แต่ละคณะและสาขาจะไม่เหมือนกันต้องดูให้ดีดี ถ้าใครต่ำกว่าเกณฑ์อย่าสมัครเหมือนเสียอันดับไปฟรี กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า